Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Cyber Defense Initiative Conference 2020

November 24, 2020 - November 25, 2020

CDIC 2020 งานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “The Future of Next Normal Cyber Risk and Digital Immunity” เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และ ความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็น “New Normal” เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้องทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ เพื่อป้องกัน ลดผลกระทบทั้งจากอธิปไตยทางไซเบอร์และอธิปไตยของข้อมูล การจัดการความเสี่ยงในการใช้งานผู้ให้บริการภายนอก การใช้งานระบบคลาวด์ การใช้ ระบบในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลขององค์กรและบุคคล ผลบังคับใช้ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งผลให้องค์กรจะต้องมีแนวทางปฏิบัติในการออกแบบกระบวนการ และดำเนินการมาตรการเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ผู้ร่วมงานสัมมนาจะพบคำตอบได้ในงาน CDIC 2020 จากการบรรยาย องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอมิติใหม่ Cybersecurity Expo…และ ห้ามพลาด Signature ไฮไลท์ของงาน CDIC 2020 Live Show ..สาธิตสด ประเด็นภัยคุกคามใหม่ รู้ก่อน..ปลอดภัย

Details

Start:
November 24, 2020
End:
November 25, 2020
Event Category: